آمار بازدیدکنندگان

1
46
132567

 

 

 

 

 

 

  

 

دکتر آزاده كاظمي  

مرتبه علمی :استادیار

زمینه فعالیت و تخصص: GIS و آلودگي هاي محيط زيست

پست الکترونیکی :

صفحه شخصی (cv)

تماس با ما

تقویم آموزشی

معرفی کتاب