آمار بازدیدکنندگان

2
185
132706

 

دکتر مهرداد هادی پور   

مرتبه علمی :استادیار

زمینه فعالیت و تخصص: GIS و ارزيابي سرزمين

پست الکترونیکی :

صفحه شخصی (cv)

تماس با ما

تقویم آموزشی

معرفی کتاب